ביקורת ויזואלית של לוח ראשי

התאמת המפסק הראשי לגודל

החיבור

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

בדיקה עקב החלפת מפסק ראשי

בדיקת נאותות מוליך הארקה ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת לולאת התקלה

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38