בדירת מגורים: בדיקה מלאה, למעט בעת העתקת מונה / החלפת קו הזנה

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

בדיקה/ביקורת עקב שינוי בחיבור החשמל 

במתקן שאינו דירת מגורים: בדיקה מלאה של כל התוספות והשינויים, בהתאם לתוכניות ולהצהרת חשמלאי המפרטת תוספות ושינויים שבוצעו בטופס "בקשה לבדיקה עקב שינויים במתקן מתח נמוך"


אם לא ניתן להגדיר בבירור את השינויים והתוספות, ייבדק כל המתקן


(הגדלת חיבור, הפרדת חיבור, העתקת מונה וכד')

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38