מסמכים שיש לצרף לבקשה

מתקני מתח גבוה

תוכניות קווים עיליים: עמודי חשמל שעליהם ציוד מתח גבוה כגון מנתקים, מפסקי זרם, שנאים, כבלים וכד'

סוגי מגני מתחי-יתר והתאמתם

למתקן

תוכניות הארקה בחדרי חשמל

ובתחנות טרנספורמציה, הארקת

קווים עיליים / תת-קרקעיים,

התחברות למערכות הארקה קיימות

כבלים: סוגי כבלים וסופיות כבלים

במתח גבוה, סוגי מופות ומיקומן, מיקום שוחות כבלים, תוואי ואופן הטמנה של קווים תת-קרקעיים

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38