מסמכים שיש לצרף לבקשה

מתקני מתח גבוה

רשימת דגמי ציוד מתח גבוה:

לוחות, ממסרי הגנה, מגני ברק, קבלים, שנאים וכד'אישורי בדיקות מעבדה בהתאם

לתקנים הרלוונטיים (יש להגיש טרם התקנת הציוד לאישור

מחלקת פיתוח טכנולוגיות רשת, אגף הנדסת רשת)


תוכניות חד-קוויות כלליות ו/או

לוחות חשמל במתח גבוה: דגמי ונתוני ציוד במתח גבוה סוגי ונתוני הגנות קווים נכנסים ויוצאים, ציוד להגנה בפני מתח יתר וכד'

תוכניות הרכבה של ציוד חשמלי בחדרי חשמל ובתחנות טרנספורמציה פנימיות וחיצוניות, כולל פרטי הרכבת שנאים ואמצעי איסוף שמן

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38