בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול

מרכיבי הבדיקה

מדידת עכבת לולאת התקלה

והתאמתה לתקנות

מקור הארקה של המתקן

התאמת מוליך הארקה ראשי לגודל החיבור המבוקש ולדרישות -

אין להתקין מוליך אלומיניום!

ביקורת ויזואלית לגשרים מתכתיים

בצנרת המים: שעוני מים, מסננים,

קטעי צנרת שהוחלפו לפלסטיק

ביקורת ויזואלית לחיבור וחתך מוליך הארקה ראשי אל פה"פ / פס הארקות

בדיקת רציפות הארקה והימצאות

חיבור הארקה בכל בתי התקע ונקודות

המאור

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38