בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת מערך הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

מרכיבי הבדיקה

מדידת עכבת לולאת התקלה

והתאמתה לתקנות

מקור הארקה של המתקן

התאמת מוליך הארקה ראשי לגודל החיבור המבוקש ולדרישות -

אין להתקין מוליך אלומיניום!

ביקורת ויזואלית לגשרים מתכתיים

בצנרת המים: שעוני מים, מסננים,

קטעי צנרת שהוחלפו לפלסטיק

ביקורת ויזואלית לחיבור וחתך מוליך הארקה ראשי אל פה"פ / פס הארקות

בדיקת רציפות הארקה והימצאות

חיבור הארקה בכל בתי התקע ונקודות

המאור

בדיקת מערך הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמולמרכיבי הבדיקה


מדידת עכבת לולאת התקלה והתאמתה לתקנות


מקור הארקה של המתקן

התאמת מוליך הארקה ראשי לגודל החיבור המבוקש ולדרישות - אין להתקין מוליך אלומיניום!


ביקורת ויזואלית לגשרים מתכתיים

בצנרת המים: שעוני מים, מסננים, קטעי צנרת שהוחלפו לפלסטיק


ביקורת ויזואלית לחיבור וחתך מוליך הארקה ראשי אל פה"פ / פס הארקות

בדיקת רציפות הארקה והימצאות חיבור הארקה בכל בתי התקע ונקודות המאור