בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול

בדיקת התאמת מערך ההגנה לדרישות

תקנות החשמל "הארקות ואמצעי הגנה

בפני חשמול במתח עד 1000 וולט",

"הארקות יסוד"

מטרת הבדיקה

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38