בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מתקן ייצור בגז

בדיקת מתקני ייצור מבוזרים המחוברים דרך מתקן צריכה ("שילוב מתקן ייצור") או ישירות לרשת החשמל ("חיבור מתקן ייצור") 

בדיקה לצורך היתר ממינהל החשמל (היתר סוג במתקני מתח נמוך / היתר הפעלה במתקני מתח גבוה): בודק חברת החשמל או בודק פרטי, בהתאם להחלטת הלקוח

בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית (כולל סנכרון): בודק חברת החשמל בלבד

מתקן ייצור בגז

בדיקת מתקני ייצור מבוזרים המחוברים דרך מתקן צריכה ("שילוב מתקן ייצור") או ישירות לרשת החשמל ("חיבור מתקן ייצור") 

בדיקה לצורך היתר ממינהל החשמל (היתר סוג במתקני מתח נמוך / היתר הפעלה במתקני מתח גבוה): בודק חברת החשמל או בודק פרטי, בהתאם להחלטת הלקוח

בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית (כולל סנכרון): בודק חברת החשמל בלבד