מתקן ייצור בגז

בדיקה לצורך היתר ממינהל החשמל (היתר סוג במתקני מתח נמוך / היתר הפעלה במתקני מתח גבוה): בודק חברת החשמל או בודק פרטי, בהתאם להחלטת הלקוח

בדיקת מתקני ייצור מבוזרים המחוברים

דרך מתקן צריכה ("שילוב מתקן ייצור")

או ישירות לרשת החשמל ("חיבור מתקן ייצור") 

בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית (כולל סנכרון): בודק חברת החשמל בלבד

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38