מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

1

מתקני ייצור מבוזרים

2

מתקן חשמל ציבורי בבניין

רב קומות

3

אתרים רפואיים

4

אתרי בנייה

5

בריכות

6

גנרטורים

7

מתקני תאורת חוץ

8

מעליות

9

חימום תת רצפתי

10

דוודי שמש

11

רמזורים

12

מתקני טעינת רכב חשמלי

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38