בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה

היתר הפעלה: למתקן במתח גבוה (מעל 630 ק"וט)

את הבדיקה רשאי לבצע בודק פרטי או בודק חברת החשמל (לבחירת הלקוח)

בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה

היתר הפעלה: למתקן במתח גבוה

(מעל 630 ק"וט)

את הבדיקה רשאי לבצע בודק פרטי או בודק חברת החשמל (לבחירת הלקוח)