בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה

היתר הפעלה: למתקן במתח גבוה (מעל 630 ק"וט)

את הבדיקה רשאי לבצע בודק פרטי או בודק חברת החשמל (לבחירת הלקוח)

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38