בדיקת לוח חשמל

התאמת פסי הצבירה בלוח לגודל

החיבור המבוקש

מרכיבי הבדיקה

התאמת שטח החתך של הגישורים

בלוח לזרם הקצר הצפוי

מיקום וגובה ההתקנה

למידע נוסף

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38