בדיקת לוח חשמל

ביקורת ויזואלית כללית: לוודא שאין ליקויים בטיחותיים העלולים לסכן את המשתמשים ולחשוף אותם לסכנת התחשמלות, שריפה, פיצוץ וכד' אם

לא ניתן להגדיר בבירור את השינויים והתוספות, ייבדק כל המתקן


מרכיבי הבדיקה

 בדיקת צבעי בידוד של המוליכים:

כנדרש בתקנות החשמל "התקנת

מוליכים", "התקנת כבלים במתח שאינו

עולה על מתח נמוך".

הימצאות מא"ז/מפסק אוטומטי

ראשי המתאים לגודל החיבור המבוקש

הימצאות מפסק מגן בלוח דירתי

ובמתקנים אחרים בהם נדרש

התאמת המבטחים (מא"זים, נתיכים

ומפסקי זרם אוטומטיים) של המעגלים

הסופיים לשטח החתך של המוליכים

היוצאים מהלוח ולאופייני ההגנות

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38