מסמכים שיש לצרף לבקשה

מתקני מתח נמוך

מתקן מעליות, מערכת מיזוג

אוויר מרכזית, משאבות וכד', בציון הספקי מנועים ומשטרי עבודה

גנרטורים במבנה

נתונים טכניים

מערכות אל-פסק UPS

מודולים סולריים ומהפכים

כיוונוני הגנות של מפסק ראשי

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38