מסמכים שיש לצרף לבקשה

מתקני מתח נמוך

תוכנית חד-קווית: גודל חיבור,

קווי הזנה, לוחות חשמל, עומסים

עיקריים, נקודות חיבור עיקריות,

מעגלים סופיים וכד'

תוכנית מיקום לוחות חשמל

וקווי זינה פנימיים (למעט עבור דירות מגורים)

תוכניות הארקה: כולל פירוט

אמצעי הגנה בפני חישמול

סכמת מיתוג והפעלה של מערכת שולבים (מערכת החלפה): אם יש גנרטור במתקן

היתר הפעלה: למתקנים עם חובת הזנה חליפית

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38