1

מתקני מתח נמוך

2

מתקני מתח גבוה

מסמכים שיש

לצרף לבקשה

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38