מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

מתקני ייצור מבוזרים

בדיקת מתקני ייצור מבוזרים המחוברים

דרך מתקן צריכה ("שילוב מתקן ייצור")

או ישירות לרשת החשמל ("חיבור מתקן

ייצור")

מתקן פוטו-וולטאי / מתקן ייצור בגז

בדיקה לצורך היתר ממינהל החשמל (היתר סוג במתקני מתח נמוך / היתר הפעלה במתקני מתח גבוה): בודק חברת החשמל או בודק פרטי, בהתאם להחלטת הלקוח

בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית (כולל סנכרון): בודק חברת החשמל בלבד

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38