בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

העתקת מונה / החלפת קו הזנה ללא שינוי גודל חיבור

בדיקה חלקית בנוכחות החשמלאי

ובכפוף למילוי הצהרה בטופס "בקשה

לבדיקה עקב שינויים במתקן"

(ללא שינוי במתקן הפרטי) 

בדיקת קו הזנה ראשי כולל רמת

הבידוד

ביקורת ויזואלית של לוח ראשי,

כולל מפסק ראשי ומפסק מגן

(אם נדרש)

בדיקת נאותות מוליך הארקה ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת לולאת התקלה

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38