בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

העתקת מונה / החלפת קו הזנה ללא שינוי גודל חיבור

(ללא שינוי במתקן הפרטי) 

בדיקה חלקית בנוכחות החשמלאי

ובכפוף למילוי הצהרה בטופס "בקשה לבדיקה עקב שינויים במתקן"

בדיקת קו הזנה ראשי כולל רמת

הבידוד

ביקורת ויזואלית של לוח ראשי,

כולל מפסק ראשי ומפסק מגן

(אם נדרש)

בדיקת נאותות מוליך הארקה ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת לולאת התקלה

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

העתקת מונה / החלפת קו הזנה ללא שינוי גודל חיבור

(ללא שינוי במתקן הפרטי) 

בדיקה חלקית בנוכחות החשמלאי

ובכפוף למילוי הצהרה בטופס "בקשה

לבדיקה עקב שינויים במתקן"


בדיקת קו הזנה ראשי כולל רמת הבידוד


ביקורת ויזואלית של לוח ראשי, כולל מפסק ראשי ומפסק מגן (אם נדרש)


בדיקת נאותות מוליך הארקה ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת

לולאת התקלה