בדיקה לפני הפעלה ראשונה


מתקן המחובר במתח נמוך

בדיקת כל מערכות החשמל המקבלות

אספקה במתח נמוך לפני הפעלה

ראשונה של המתקן וחיבורו לרשת

האספקה

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38