בדיקה לפני הפעלה ראשונה

מתקן המחובר במתח גבוה

בדיקת בידוד קו הזנה במתח נמוך בין השנאי למפסק מתח נמוך ראשי בלוח ראשי, כולל בדיקת הצלבה

בדיקות חובה של חברת החשמל במתקני מתח נמוך במתקן 

בדיקת מקבילות: אם יש יותר משנאי אחד

בדיקת מערכת החלפה במתקן המוזן באמצעות גנרטור או מערכת אל-פסק סטטית המיועדים לאספקה חלופית, כולל קיום מפסק מחלף והתאמתו לאמצעי ההגנה בפני חשמול

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38