בדיקה לפני הפעלה ראשונה

מתקן המחובר במתח גבוה

בדיקת מערכות החשמל המקבלות אספקה במתח גבוה לפני הפעלה ראשונה של המתקן וחיבורו לרשת האספקה: באחריות חברת החשמל

בדיקת מערכות מתח נמוך במתקן:

בודק חיצוני מטעם הלקוח, למעט

בדיקות חובה במתקן החשמל הפנימי

באחריות חברת החשמל

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38