בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

מתקן המחובר במתח גבוה

בדיקת מערכות החשמל המקבלות אספקה במתח גבוה לפני הפעלה ראשונה של המתקן וחיבורו לרשת האספקה: באחריות חברת החשמל

בדיקת מערכות מתח נמוך במתקן:

בודק חיצוני מטעם הלקוח, למעט

בדיקות חובה במתקן החשמל הפנימי

באחריות חברת החשמל

בדיקה לפני הפעלה ראשונה


מתקן המחובר במתח גבוה

בדיקת מערכות החשמל המקבלות אספקה במתח גבוה לפני הפעלה

ראשונה של המתקן וחיבורו לרשת האספקה: באחריות חברת החשמל

בדיקת מערכות מתח נמוך במתקן:

בודק חיצוני מטעם הלקוח, למעט

בדיקות חובה במתקן החשמל הפנימי

באחריות חברת החשמל