תנאים לביצוע הבדיקה

הזמנת בדיקה, הקמת חוזה למתקן,

תשלום דמי בדיקה

תשתיות: קיום מקורות אספקה

ומיקומם, קווי הזנה ודרישות טכניות לחיבור המתקן, השלמת עבודות רשת וחל"ב (אם יידרשו) ותיעודן בחברת החשמל

יש להציג טפסים מקוריים בלבד!

סרטון הדגמה על מערכת ההזמנות >>

טופס 4 / תעודת גמר: אישור לאספקת חשמל לפי תקנות התכנון והבנייה

לחיבור זמני לתקופת הבנייה:

טופס 2 (אישור לצורך עבודות לפי תקנות התכנון והבנייה) או היתר בנייה 

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38