1

מתקן המחובר במתח נמוך

2

מתקן המחובר במתח גבוה

בדיקה לפני

הפעלה ראשונה

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38