תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בטיחות


יש לשמור על מרחק בטיחות ממתקנים עם חומרים דליקים או נפיצים

מתקן תת-קרקעי: 5 מ'

מתקן על-קרקעי: 20 מ'

מרחק בטיחות מינימלי

מרחק קטן יותר מחייב אישור יועץ בטיחות

מרחק מתחנת תדלוק ציבורית

תחנה מקורה: 20 מ' 

תחנה פתוחה: 16 מ'

בטיחות

יש לשמור על מרחק בטיחות ממתקנים עם חומרים דליקים או נפיצים

מתקן תת-קרקעי: 5 מ'

מתקן על-קרקעי: 20 מ'

מרחק בטיחות מינימלי

מרחק קטן יותר מחייב אישור יועץ בטיחות

מרחק מתחנת תדלוק ציבורית

תחנה מקורה: 20 מ' 

תחנה פתוחה: 16 מ'