תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מצ"ב דוגמאות של דגמי תחנות סטנדרטיות של חברת החשמל (רצפה עליונה של החדר)

דוגמאות אלה הן למידע לצורכי תכנון ועשויות להשתנות מעת לעת

התוכנית הרלוונטית לפרויקט היא זו שתאושר במסגרת התאום הטכני

תרשימי תחנות טרנספורמציה וחדרי מיתוג


תרשימי תחנות

טרנספורמציה וחדרי מיתוג

מצ"ב דוגמאות של דגמי תחנות סטנדרטיות של חברת החשמל (רצפה עליונה של החדר)

 דוגמאות אלה הן למידע לצורכי תכנון ועשויות להשתנות מעת לעת

התוכנית הרלוונטית לפרויקט היא זו שתאושר במסגרת התאום הטכני