תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

פיר להורדת ציוד


אם נדרשת הקמת פיר להכנסת ציוד, יש לבצעו על פי הנחיות חברת החשמל

225x140 ס"מ לתחט"פ עד 24 ק"ו

250x140 ס"מ לתחט"פ 36 ק"ו

מידות פתח הפיר

כיסוי: מכסה ברזל הנושא עומס של משקל רכב פרטי, מסחרי ומשא

מיקום: יש להימנע מפיר בדרך מעבר לכלי רכב

איטום: יש להקפיד על איטום נגד חדירת מים

פיר להורדת ציוד

אם נדרשת הקמת פיר להכנסת ציוד, יש לבצעו על פי הנחיות חברת החשמל

225x140 ס"מ לתחט"פ עד 24 ק"ו

250x140 ס"מ לתחט"פ 36 ק"ו

מידות פתח הפיר

כיסוי: מכסה ברזל הנושא עומס של משקל רכב פרטי, מסחרי ומשא

מיקום: יש להימנע מפיר בדרך מעבר לכלי רכב

איטום: יש להקפיד על איטום נגד חדירת מים