תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

כבלים


תוואי הכבלים במגרש, כמות וסוג הצינורות לצורכי הרשת והחיבורים לבניין, יתואמו עם מתכנני הרשת והחיבורים לבתים (חל"ב) של חברת החשמל, תוך עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה

מיקום התחט"פ יבטיח כניסה ויציאה של הכבלים בתוואי הקצר ביותר ובצורה ישירה ככל שניתן

צנרת PVC למעבר כבלים בין התחנה לקו הרחוב תותקן בחזית המגרש, על ידי היזם ועל חשבונו

תכנון מעברי/כוורת הכבלים ביציאה ממרתף התחנה, יהיה בהתאם לעומק הנדרש בחוק החשמל

כבלים

תוואי הכבלים במגרש, כמות וסוג הצינורות לצורכי הרשת והחיבורים לבניין, יתואמו עם מתכנני הרשת והחיבורים לבתים (חל"ב) של חברת החשמל, תוך עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה

מיקום התחט"פ יבטיח כניסה ויציאה של הכבלים בתוואי הקצר ביותר ובצורה ישירה ככל שניתן

צנרת PVC למעבר כבלים בין התחנה לקו הרחוב תותקן בחזית המגרש, על ידי היזם ועל חשבונו

תכנון מעברי/כוורת הכבלים ביציאה ממרתף התחנה, יהיה בהתאם לעומק הנדרש בחוק החשמל