תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מחירון חדרי שנאים

המחירים אינם כוללים מע"מ.

החישוב הכללי לתשלום עבור בניית

החדר נקבע לפי גודל שנאי של 630

קו"א.

פירוט מחירי קרקע וחדרי שנאים

להחלה בהתאם לתקופה.

מחירון חדרי שנאים

פירוט מחירי קרקע וחדרי שנאים

להחלה בהתאם לתקופה.

המחירים אינם כוללים מע"מ.

החישוב הכללי לתשלום עבור בניית

החדר נקבע לפי גודל שנאי של 630

קו"א.