תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גישה


יש להבטיח גישה לרכב ולעובדים בכל שעות היממה משטח ציבורי (מדרכה, כביש וכד')גישה ואפשרות עמידה למשאית

עם מנוף


מקום מתאים לפריסת אביזרי עזר להפעלת המנוף, קרוב ככל האפשר לכניסה לתחט"פ או לפיר להורדת הציוד

באזור פריקה מקורה: גובה קירוי מתאים להפעלת מנוף

גישה לרכב חברת החשמל בכל שעות היממה עד לדלת הכניסה

דרך גישה מותאמת לעומס משאית מנוף במשקל כולל של 32 טון לפחות

גישה

יש להבטיח גישה לרכב ולעובדים בכל

שעות היממה משטח ציבורי (מדרכה, כביש וכד')


גישה ואפשרות עמידה למשאית

עם מנוף

מקום מתאים לפריסת אביזרי עזר להפעלת המנוף, קרוב ככל האפשר לכניסה לתחט"פ או לפיר להורדת הציוד

באזור פריקה מקורה: גובה קירוי מתאים להפעלת מנוף

דרך גישה מותאמת לעומס משאית מנוף במשקל כולל של 32 טון לפחות

גישה לרכב חברת החשמל בכל שעות היממה עד לדלת הכניסה