תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תחנות טרנספורמציה

ניקוז ומניעת רטיבות


ניקוז

היזם יתכנן ויבצע מערכת ניקוז המונעת באופן מוחלט חדירת מים מהסביבה

יש לתכנן ולבצע ניקוז טבעי של פני השטח מסביב לתחנה

לא תאושר מערכת ניקוז באמצעות צינורות וקולטנים מחשש לסתימתה 

ניקוז ומניעת רטיבות

היזם יתכנן ויבצע מערכת ניקוז המונעת באופן מוחלט חדירת מים מהסביבה

יש לתכנן ולבצע ניקוז טבעי של פני השטח מסביב לתחנה

לא תאושר מערכת ניקוז באמצעות צינורות וקולטנים מחשש לסתימתה 

ניקוז