תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ניקוז ומניעת רטיבות


אין להקים תחט"פ מתחת למקומות בהם יש שימוש במים

אין להעביר דרך שטח התחנה או קירותיה צנרת, מעברי מים או כבלים שאינם שייכים לתפעולה

אין להקים קיר, רצפה או תקרה משותפים עם מאגר מים, בריכה וכד'

יש לשמור מרחק של 3.5 מ' לפחות ממאגר מים, בריכה וכד'

ניקוז ומניעת רטיבות

אין להקים תחט"פ מתחת למקומות בהם יש שימוש במים

אין להעביר דרך שטח התחנה או קירותיה צנרת, מעברי מים או כבלים שאינם שייכים לתפעולה

אין להקים קיר, רצפה או תקרה משותפים עם מאגר מים, בריכה וכד'

יש לשמור מרחק של 3.5 מ' לפחות ממאגר מים, בריכה וכד'