תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מסירה לחברת החשמל


אישורים

בדיקת הארקת המבנה על ידי חשמלאי בודק סוג 3 

בדיקת איטום הגג (בדיקת הצפה

על ידי מעבדה מוסמכת)

אחריות לאיטום המרתף, הקירות והגג למשך 7 שנים

בדיקת חיפוי אבן (אם קיים)

על ידי מעבדה מוסמכת 

אישור מודד מוסמך למיקום

התחנה והגשת מפה מצבית

אישור קונסטרוקטור

התחייבות לביצוע פיתוח השטח (במקרים חריגים ועפ"י שיקול דעת חברת החשמל, אם הפיתוח טרם הושלם)

מסירה לחברת החשמל

בדיקת הארקת המבנה על ידי חשמלאי בודק סוג 3 

בדיקת איטום הגג (בדיקת הצפה על ידי מעבדה מוסמכת)

אישורים

אחריות לאיטום המרתף, הקירות והגג למשך 7 שנים

בדיקת חיפוי אבן (אם קיים) על ידי מעבדה מוסמכת 

אישור מודד מוסמך למיקום התחנה והגשת מפה מצבית

אישור קונסטרוקטור

התחייבות לביצוע פיתוח השטח (במקרים חריגים ועפ"י שיקול דעת חברת החשמל, אם הפיתוח טרם הושלם)