תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מסירה לחברת החשמל


בדיקות קבלה

מבנה תחט"פ בהתאם לדו"ח

בדיקת הקבלה

פיתוח השטח בסביבות התחנה

כולל ניקוז

דרכי גישה לרכב כבד ולעובדים התחנה והגשת מפה מצבית

צנרת, שוחות, פירים וסולמות

למעבר כבלים


מסירה לחברת החשמל

מבנה תחט"פ בהתאם לדו"ח בדיקת הקבלה

פיתוח השטח בסביבות התחנה כולל ניקוז

בדיקות קבלה

דרכי גישה לרכב כבד ולעובדים

צנרת, שוחות, פירים וסולמות

למעבר כבלים