תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הקמת התחנה


מתי יש להקים תחט"פ?

תחנת טרנספורמציה (תחט"פ) נדרשת לאספקת חשמל לצרכנים פרטיים ומסחריים במתח נמוך, במתקנים עם צריכת חשמל גדולה, לצורך השנאה ממתח גבוה 12.6/22/33kV למתח נמוך 400V

יש צורך בתחט"פ כאשר בסביבת המתקן אין תחנת השנאה מתאימה שניתן להזינו ממנה

הקמת התחנה

מתי יש להקים תחט"פ?

תחנת טרנספורמציה (תחט"פ) נדרשת לאספקת חשמל לצרכנים פרטיים ומסחריים במתח נמוך, במתקנים עם צריכת חשמל גדולה, לצורך השנאה ממתח גבוה 12.6/22/33kV למתח נמוך 400V

יש צורך בתחט"פ כאשר בסביבת המתקן אין תחנת השנאה מתאימה שניתן להזינו ממנה