תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

פתחים


אוורור

גובה הפתח: 


צלע תחתונה: לפחות 15 ס"מ מעל מפלס הקרקע


צלע עליונה: לא תעבור את אמצע גובה השנאייש למנוע חסימת פתחי האוורור על ידי אדמה, צמחייה או גופים זרים

פתחי כניסת ויציאת האוויר בחזיתות שונות 


אם לא ניתן להתקין את החלונות בחזיתות שונות, יש להתקין פיר אוורור או תעלה לכניסת אוויר לאזור השנאים


אם במבנה או לידו מוצב גנרטור, יש למנוע חדירת גזי פליטה לתחט"פ

פתחים

אוורור

גובה הפתח: 


צלע תחתונה: לפחות 15 ס"מ מעל מפלס הקרקע


צלע עליונה: לא תעבור את אמצע גובה השנאי


יש למנוע חסימת פתחי האוורור על ידי אדמה, צמחייה או גופים זרים

פתחי כניסת ויציאת האוויר בחזיתות שונות 


אם לא ניתן להתקין את החלונות בחזיתות שונות, יש להתקין פיר אוורור או תעלה לכניסת אוויר לאזור השנאים

אם במבנה או לידו מוצב גנרטור, יש למנוע חדירת גזי פליטה לתחט"פ