תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מסירה לחברת החשמל

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

בדיקות הארקה

בודק חיצוני


כולל טפסים, אישורים ובדיקות בהתאם להנחיות הנספח הטכני

בדיקות חברת החשמל

בהתאם לטופס בדיקה עצמית

כתב התחייבות להנחת

תשתיות (אם נדרש)

חתימה על חוזה משפטי

העברה בטאבו

החלפת מפתח

נעילת התחנה בידי נציג חברת החשמל

חתימה על חוזה משפטי

תשלום חיבור שלב ב' (70%)

המשך התהליך >>

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

מסירה לחברת החשמל

בדיקות הארקה

בודק חיצוני


כולל טפסים, אישורים ובדיקות בהתאם להנחיות הנספח הטכני

בדיקות חברת החשמל

בהתאם לטופס בדיקה עצמית

תשלום חיבור שלב ב' (70%)

כתב התחייבות להנחת

תשתיות (אם נדרש)

חתימה על חוזה משפטי

העברה בטאבו

החלפת מפתח

נעילת התחנה בידי נציג חברת החשמל

חתימה על חוזה משפטי


זיווד

קבלת טופס 4 

לפרויקט/לתחנה בלבד(ניתן לקבל את התחנה ללא טופס 4)

ועדת קבלה חישמול

בדיקות

תשלום ליזם

קבלת המבנה


חתימת חוזה

גמר תשלום חיבור


טופס 4


חישמול

(בכפוף לקבלת טופס 4)