תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תיאום טכני

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

העברת נספח טכני מקוון 

העברת רשימת דגמים/יצרנים מאושרים לתחט"פ בבנייה מתועשת

העברת מידע נדרש להיתר בנייה

קביעת מיקום התחט"פ

דגם התחט"פ וצורת הבנייה

תוואי כבלים משוער

חתימה על סיכום טכני (מ"נ)

סיכום טכני + תוואי כבלים כניסה ויציאה (מ"ג)

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

תיאום טכני

קביעת מיקום התחט"פ

דגם התחט"פ וצורת הבנייה

תוואי כבלים משוער

חתימה על סיכום טכני (מ"נ)

סיכום טכני + תוואי כבלים

כניסה ויציאה (מ"ג)

העברת נספח טכני מקוון 

העברת רשימת דגמים/יצרנים מאושרים לתחט"פ בבנייה מתועשת

העברת מידע נדרש להיתר בנייה