תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הזמנה

באחריות חברת החשמל

באחריות היזם

פתיחת הזמנת חיבור

מיקום

סוג מתקן

גודל חיבור נדרש

בדיקה מקדימה

אופן הזנת המבנה

תשתית קיימת באזור

הספק זמין קיים באזור

תשובת מתכנן

יש/אין צורך בתחט"פ

גודל תחנה נדרש (מספר

שנאים)

דרישת תשלום 

מקדמה: 10% מעלות החיבור


תשלום מקדמה

הצעת חלופות למיקום

התחט"פ

הגשת תוכניות

קביעת סכמה תפעולית

ביצוע בדיקות

קביעת מאפייני תחנה

זימון לתיאום טכני

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

הזמנה

פתיחת הזמנת חיבור

מיקום

סוג מתקן

גודל חיבור נדרש

בדיקה מקדימה

אופן הזנת המבנה

תשתית קיימת באזור

הספק זמין קיים באזור

תשובת מתכנן

יש/אין צורך בתחט"פ

גודל תחנה נדרש (מספר שנאים)

דרישת תשלום 

מקדמה: 10% מעלות החיבור


תשלום מקדמה

הצעת חלופות למיקום

התחט"פ

הגשת תוכניות

קביעת סכמה תפעולית

ביצוע בדיקות

קביעת מאפייני תחנה

זימון לתיאום טכני