תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הקמת התחנה


מיקום

בחירה על פי סדר העדיפויות הבא:


1. ביתן נפרד מחוץ למבנה

2. בצמוד למבנה

3. בתוך מבנה, אך לא צמוד

לחדר מאוכלס

4. בחדר שקוע או תת-קרקעיבכל החלופות יש להקפיד על המרחק הנדרש מחדרים מאוכלסים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה


תצורה

תצורת התחט"פ הנדרשת, כולל מידות שטח מינימלי, יימסרו על ידי מדור תכנון תחט"פ, במעמד התיאום הטכני

הקמת התחנה

מיקום

בחירה על פי סדר העדיפויות הבא:

1. ביתן נפרד מחוץ למבנה

2. בצמוד למבנה

3. בתוך מבנה, אך לא צמוד לחדר מאוכלס

4. בחדר שקוע או תת-קרקעיבכל החלופות יש להקפיד על המרחק הנדרש מחדרים מאוכלסים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה

תצורה


תצורת התחט"פ הנדרשת, כולל מידות שטח מינימלי, יימסרו על ידי מדור תכנון תחט"פ, במעמד התיאום הטכני