תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

כניסה וסביבות התחט"פ 


עמידה בעומס

המשטח החיצוני להורדת ציוד יתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם היזם למצבי עמיסה A, B, D כמפורט בהנחיות

יש להתקין שילוט המציין את העומס המירבי המותר


יש להדגיש בהוראות ובשילוט: אין להכניס מלגזה לשטח התחט"פ


כניסה וסביבות התחט"פ 

יש להתקין שילוט המציין את העומס המירבי המותר

עמידה בעומס

יש להדגיש בהוראות ובשילוט: אין להכניס מלגזה לשטח התחט"פ

המשטח החיצוני להורדת ציוד יתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם היזם למצבי עמיסה A, B, D כמפורט בהנחיות