תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום התחנה


בתוך המבנה

קומת קרקע: עדיף למקם תחט"פ בקומת קרקע, עם לפחות שני קירות חיצוניים

מיקום שלא בקומת קרקע: ניתן להקים תחט"פ משולבת בבניין במיקום אחר, בתנאי שמפלס התחנה לא יהיה נמוך ממפלס מרתף -1


נדרשים לפחות שני קירות חיצוניים


יש להבטיח אוורור מתאים


מיקום התחנה

בתוך המבנה

קומת קרקע: עדיף למקם תחט"פ בקומת קרקע, עם לפחות שני קירות חיצוניים

מיקום שלא בקומת קרקע: ניתן להקים תחט"פ משולבת בבניין במיקום אחר, בתנאי שמפלס התחנה לא יהיה נמוך ממפלס מרתף -1 


נדרשים לפחות שני קירות חיצוניים


יש להבטיח אוורור מתאים