תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

כניסה וסביבות התחט"פ 


משטח כניסה

לפני דלת הכניסה יוצב משטח ישר לצורך פריקת ציוד

ציפוי: אספלט, אבנים משתלבות וכד' רוחב: לפחות כרוחב הדלתאורך: לפחות 2.5 מ'

שיפוע: לפחות 2% מהכניסה החוצה

גובה המשטח: המפלס הצמוד לדלת יהיה 5 ס"מ מתחת למפלס הרצפה העליונה של התחט"פ


כניסה וסביבות התחט"פ 

ציפוי: אספלט, אבנים משתלבות וכד' 


רוחב: לפחות כרוחב הדלת

משטח כניסה

אורך: לפחות 2.5 מ'

שיפוע: לפחות 2% מהכניסה החוצה

גובה המשטח: המפלס הצמוד לדלת יהיה 5 ס"מ מתחת למפלס הרצפה העליונה של התחט"פ

לפני דלת הכניסה יוצב משטח ישר לצורך פריקת ציוד