תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

פתחים


פתחי כניסה

דלת הכניסה לעובדים וציוד תמוקם קרוב ככל האפשר לשטח ציבורי

המעבר יהיה פנוי בכל שעות היממה, ללא דלתות נוספות, שערים, מחסומים, תעלות פתוחות וכד'

בתחנה באורך עד 12 מ' מספיקה דלת אחת לציוד ועובדים

בתחנה באורך מעל 12 מ' מתחת לקרקע, הדלת הנוספת תשמש כפתח מילוט

בתחנה באורך מעל 12 מ' נדרשות שתי דלתות (ציוד ועובדים בנפרד)

פתחים

פתחי כניסה

דלת הכניסה לעובדים וציוד תמוקם קרוב ככל האפשר לשטח ציבורי

המעבר יהיה פנוי בכל שעות היממה, ללא דלתות נוספות, שערים, מחסומים, תעלות פתוחות וכד'

בתחנה באורך עד 12 מ' מספיקה דלת אחת לציוד ועובדים

בתחנה באורך מעל 12 מ' נדרשות שתי דלתות (ציוד ועובדים בנפרד)

בתחנה באורך מעל 12 מ' מתחת לקרקע, הדלת הנוספת תשמש כפתח מילוט