תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום התחנהמרחק ממבנה סמוך

יש להשאיר 2 מ' לפחות בין החזית עם פתחי האוורור למבנה סמוך, בכפוף לעמידה בהיתרי המשרד להגנת הסביבה

מיקום התחנה

מרחק ממבנה סמוך

יש להשאיר 2 מ' לפחות בין החזית עם פתחי האוורור למבנה סמוך, בכפוף לעמידה בהיתרי המשרד להגנת הסביבה