תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תכנון מפורט ואישורים

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

לצורך תכנון מפורט והיתר בנייה


תיאום אדריכלי


העברת תוכניות פרויקט/

תחט"פ לאישור

התייחסות להיתר בנייה (גרמושקה)

בחינת עמידה בתקנים

אישור תוכניות לביצוע, כולל תוואי כבלים

הכנת תוכנית אישור (הצעת רשת)

אישור רשומות

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

בקשת היתר בנייה

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

תכנון מפורט ואישורים

תיאום אדריכלי

לצורך תכנון מפורט והיתר בנייה


העברת תוכניות פרויקט/תחט"פ לאישור

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

בקשת היתר בנייה

התייחסות להיתר בנייה (גרמושקה)

בחינת עמידה בתקנים

אישור תוכניות לביצוע, כולל תוואי כבלים

הכנת תוכנית אישור (הצעת רשת)

אישור רשומות