תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מסירה לחברת החשמל


ליקויים

אם יתגלו ליקויים, יימסר למזמין דו"ח ליקויים. לאחר תיקונם, יוזמן נציג חברת החשמל לביצוע בדיקת קבלה חוזרת. 


המבנה יתקבל על ידי חברת החשמל לאחר תיקון כל הליקויים (אלא אם סוכם אחרת בין מפקח חברת החשמל והיזם/קבלן).


מסירה לחברת החשמל

ליקויים

אם יתגלו ליקויים, יימסר למזמין דו"ח ליקויים. לאחר תיקונם, יוזמן נציג חברת החשמל לביצוע בדיקת קבלה חוזרת. 


המבנה יתקבל על ידי חברת החשמל לאחר תיקון כל הליקויים (אלא אם סוכם אחרת בין מפקח חברת החשמל והיזם/קבלן).