תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

פיקוח על הבנייה


לפני יציקת הרצפה העליונה (כולל עבודות מסגרות/תעלות המותקנות ברצפה)לשלבים הבאים יוזמן נציג מטעם חברת החשמל, לפחות שבוע לפני תחילתם:

גמר ביצוע מבנה תחט"פ ופיתוח

השטח הקשור בו


שלבי בנייה בליווי נציג

חברת החשמל

תוואי כבלים מורכב במיוחד

במקרה של תוואי הכולל שוחות רבות ופירי אוורור, יבוצע פיקוח נוסף בהתאם לשיקול מתכנן מטעם חברת החשמל וכפי שיוגדר בשלב התיאום הטכני

פיקוח על הבנייה

לפני יציקת הרצפה העליונה (כולל עבודות מסגרות/תעלות המותקנות ברצפה)


לשלבים הבאים יוזמן נציג מטעם חברת החשמל, לפחות שבוע לפני תחילתם:

גמר ביצוע מבנה תחט"פ ופיתוח

השטח הקשור בו

שלבי בנייה בליווי נציג

חברת החשמל

תוואי כבלים מורכב במיוחד

במקרה של תוואי הכולל שוחות רבות ופירי אוורור, יבוצע פיקוח נוסף בהתאם לשיקול מתכנן מטעם חברת החשמל וכפי שיוגדר בשלב התיאום הטכני