תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הקמת התחנה

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

לפני יציקת רצפה עליונה

בדיקת חברת החשמל


נוהל פיקוח יחיד 

הנחת כבלים

הכנת תיק ביצוע

קבלת אישורים

חפירות תוואי

מילוי טופס בדיקת מבנה עצמית

בדיקה עצמית

באחריות היזם

באחריות חברת החשמל

הקמת התחנה

לפני יציקת רצפה עליונה

בדיקת חברת החשמל

מילוי טופס בדיקת מבנה עצמית

בדיקה עצמית


נוהל פיקוח יחיד 

הנחת כבלים

הכנת תיק ביצוע

קבלת אישורים

חפירות תוואי