ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

אסדרות

שילוב מתקן ייצור

מתקן לייצור חשמל המחובר דרך מתקן צריכה, המסוגל להזרים עודפים מהייצור לרשת חברת החשמל

דוגמה לשילוב מתקן ייצור

אסדרות

שילוב מתקן ייצור

מתקן לייצור חשמל המחובר דרך מתקן צריכה, המסוגל להזרים עודפים מהייצור לרשת חברת החשמל

דוגמה לשילוב מתקן ייצור