ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

אסדרות

הספק מותקן

הספק מותקן: ההספק הממשי (בקילו-ואט) של המתקן בהדקי הגנרטור בניכוי צריכה עצמית, בהתאם לנתוני היצרן.

במתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית נמדד ההספק המותקן לפי הספק המהפכים בקילו-וולט אמפר, מוכפל במקדם הספק 0.9

אסדרות

הספק מותקן

הספק מותקן: ההספק הממשי (בקילו-ואט) של המתקן בהדקי הגנרטור בניכוי צריכה עצמית, בהתאם לנתוני היצרן.

במתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית נמדד ההספק המותקן לפי הספק המהפכים בקילו-וולט אמפר, מוכפל במקדם הספק 0.9