ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תשובות מחלק

לאחר בדיקת הבקשה תוציא חברת החשמל ליצרן "תשובת מחלק" לפי מדדים אלה:

עמידה בכל הדרישות הטכניות,

שיבטיחו המשך אספקת חשמל

בבטיחות, אמינות וזמינות מירבית

התאמת מועד השלמת העבודות, הנדרשות לשדרוג רשת החשמל לצורך קליטת המתקן, למועד המירבי המחייב לסינכרון באסדרה הרלוונטית, או לכל המאוחר עד חצי שנה לאחר מכן

נוכח הגידול בהיקף הביקוש לחיבור מתקני ייצור פוטו-וולטאיים, חברת החשמל פועלת לחיבורם בזמן הקצר ביותר, תוך שמירה על יציבות ואמינות רשת החשמל

תשובות מחלק

לאחר בדיקת הבקשה תוציא חברת החשמל ליצרן "תשובת מחלק" לפי מדדים אלה:

עמידה בכל הדרישות הטכניות, שיבטיחו המשך אספקת חשמל בבטיחות, אמינות וזמינות מירבית

התאמת מועד השלמת העבודות, הנדרשות לשדרוג רשת החשמל לצורך קליטת המתקן, למועד המירבי המחייב לסינכרון באסדרה הרלוונטית, או לכל המאוחר עד חצי שנה לאחר מכן

נוכח הגידול בהיקף הביקוש לחיבור מתקני ייצור פוטו-וולטאיים, חברת החשמל פועלת לחיבורם בזמן הקצר ביותר, תוך שמירה על יציבות ואמינות רשת החשמל