ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תנאי סף טכניים

לצורך בדיקת בקשת החיבור, יש להגיש לחברת החשמל את כל הנתונים הטכניים הנדרשים לבחינת יכולת רשת החלוקה לקלוט את האנרגיה המיוצרת במתקן (סימולציה)

מתקני ייצור פוטו-וולטאיים

יש להתקין ציוד (מהפכים ופנלים) מאושר על ידי מכון התקנים

מתקנים סובבים (טורבינות רוח, גז, ביוגז) הזמנת סקר היתכנות או תשובת מחלק במתח גבוה למתקנים סובבים, מחייבת הגשת מידע נוסף כמפורט בהנחיות

תנאי סף טכניים

לצורך בדיקת בקשת החיבור, יש להגיש לחברת החשמל את כל הנתונים הטכניים הנדרשים לבחינת יכולת רשת החלוקה

לקלוט את האנרגיה המיוצרת במתקן (סימולציה)

מתקני ייצור פוטו-וולטאיים

יש להתקין ציוד (מהפכים ופנלים) מאושר על ידי מכון התקנים

מתקנים סובבים (טורבינות רוח, גז, ביוגז)

הזמנת סקר היתכנות או תשובת מחלק במתח גבוה למתקנים סובבים, מחייבת הגשת מידע נוסף כמפורט בהנחיות